V ponedeljek, 18. julija 2022, se je v Kopru začel 3. PPF Mladi, na katerem smo gostovale
Dramakurbe. Festival bi morala otvoriti diplomska predstava L. V. (Lepa Vida), ampak je ta zaradi bolezni odpadla. Da bomo mi nadomestna predstava, smo izvedeli v soboto, vse rekvizite in kostume pa smo imele na Aškerčevi in Trubarjevi. Spodnji pogovor ponuja vpogled v dramakurbsko odisejado, ki je bila potrebna, da se je Dramakurbija sploh lahko zgodila.

Je bila na avtobusu.
Dramakurbe so dramakurbirale.

Zapis in fotografije je pripravila Helena Šukljan